by zap all people

Welkom!

Beste bezoeker, welkom op onze Ecoso website.

Sociale werkplaatsen De Kringwinkel Mechelen vzw en Wrak vzw zijn op 1 oktober 2015 definitief samengesmolten tot één organisatie, maatwerkbedrijf Ecoso vzw.

Beide organisaties, goed voor in totaal 150 arbeidsplaatsen, verwachten op sociaal en economisch vlak voordelen te halen uit deze schaalvergroting.

Ecoso vzw streeft naar een duurzame ontwikkeling en tewerkstelling voor laaggeschoold en langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidshandicap of mensen die om persoonlijke of maatschappelijke redenen niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen.  Ecoso vzw heeft hier een duidelijke visie over hoe ze deze opdracht in de praktijk wil realiseren.  Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De fusie van De Kringwinkel Mechelen en Wrak biedt de mogelijkheid onze sociale, maatschappelijke en economische doelstellingen van onze nieuwe organisatie Ecoso vzw te realiseren.

Wij gaan voor ecologisch, sociaal ondernemen.

Goesting in werk - loopbaanbegeleiding

Goesting in werk, dat is jouw partner in je loopbaan.

Waarom loopbaanbegeleiding?

In je loopbaan kan je leuk werk hebben en toch iets missen. Droom je om te groeien in je job, wil je een andere functie binnen je organisatie krijgen of wil je toch liever een andere job of andere werkgever?

Als je deze vragen met ja beantwoordt, maar niet goed weet hoe je dat moet aanpakken, of je kunt dat niet goed met je werkgever bespreken, dan kunnen wij je helpen om je loopbaan verder te ontwikkelen.

Werkgoesting en eigen waarde vinden wij heel belangrijk in ieders loopbaan.

Heb je recht op een loopbaancheque?

Neem hier even een kijkje voor meer info

Wat mag je van ons verwachten?

We starten met een intakegesprek waarin we samen ontdekken wat je specifieke wens of droom is. Daarna stellen we samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op, bedoeld om je talenten verder te ontdekken.

Je loopbaantraject is altijd op jouw maat. Samen stellen we vast wat mogelijk is en het best bij jou past. We helpen je op pad, maar je blijft ook zelf verantwoordelijk voor je eigen loopbaan.

Vraag je loopbaancheques aan!

Bestel via deze link je loopbaancheques.

Een loopbaancheque kost 40 euro en geeft je recht op 4 uur begeleiding.

Wil je meer over ons horen? Je kan ons contacteren via 03 866 17 07 of info@ecoso.be