by zap all people

Samen zorgen voor mensen en milieu

Wij groeien naar verdere duurzame sociale tewerkstelling via innovatief en financieel gezond ondernemerschap.

De kernopdracht van de organisatie wordt gerealiseerd via:

Samenwerking;

  • Sociale tewerkstelling, begeleiding en opleiding (o.m. supported employment, opleiding en trajectbegeleiding);
  • Financieel gezond = economisch rendabel als geheel, financiële meerwaarden investeren in de kernopdracht en gezond evenwicht tussen subsidieafhankelijkheid en eigen middelen;
  • Het duurzaam aanbieden van kwaliteitsvolle diensten en goederen tegen democratische prijzen (met zorg voor het milieu door o.a. maximaal hergebruik na te streven);

De waarden van de organisatie:

  • de medewerker staat centraal
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen = duurzaam ondernemen
  • onafhankelijkheid en creëren